Historien – en liten pojkes intresse av maskiner

Esa Halttunen föddes i Kitee och växte upp i en lantbrukarfamilj. Esas intresse för maskiner började redan i tidig ålder och när han senare skulle börja på yrkesskolan valde han en jordbruksteknisk linje. När studierna hade påbörjats bytte han till bilmekanisk linje i stället.

Efter studierna gjorde Esa sin militärtjänst som lastbilsförare i den karelska bataljonen i 10 månader. Han tilldelades ett körkort för tung trafik. Därefter arbetade Esa som bilmontör på en maskinverkstad i Kitee. När arbetsgivaren plötsligt avled började Esa jobba som förman på maskinverkstaden. Precis före sin bortgång hade arbetsgivaren anskaffat en transport licens som nu Esa erbjöds. Han arbetade som egen företagare i lastbilsbranchen till 1974 då han gick över till väghyvelentreprenad.

5-årig Esa klädd i nya kläder som har sytts av mor Jenny

Började som ett enmansföretag

1977 anställde Esa den första personen i företaget och började även sitt jobb som bilförsäljare samtidigt som han fortsatte med sin entreprenadverksamhet. Den 8 år långa perioden som bilförsäljare på Ford gav honom en god säljförmåga. Den första 300 m2 serviceverkstaden byggde Esa i Tolosenmäki redan 1982. Sedan 1985 har han på heltid ägnat sig åt väghyvel entreprenad.

I slutet av 1970-talet började Esa reparera gamla väghyvlar till försäljning samtidigt som han fortsatte med sin entreprenadverksamhet för att kunna ha tillräckligt med arbete för en heltidsanställd. Veekmas Ky (kommanditbolag) etablerades 1982 och Veekmas Oy (aktiebolag) 1984. Bolaget ägdes av familjens den tidens fyra medlemmar.

Hundratals svenska väghyvlar har renoverats

Från svenska Vägverket köpte Veekmas på 1980- och 1990-talen cirka 250 gamla uttjänta Nord-Verk-väghyvlar. Transporten till Finland började med lastbiltjänst, senare med egen lastbil och avslutades med att väghyvlarna kördes en och en. Maskinerna totalrenoverades i Kitee och fick på så vis en ny livscykel. De såldes sedan, i huvudsak, till finska entreprenörer och blev mycket populära. Ett stort antal av dessa väghyvlar är fortfarande i bruk.

Nya väghyvlar ersätter renoveringar

Produktutvecklingen fortsatte och nivån på förädlingsvärdet ökade tills slutligen endast ramen var kvar från Nord-Verk-väghyveln. Den första helt nya Veekmas-väghyveln tillverkades 1993 och levererades till en gruva i Egypten. Fler och fler nya väghyvlar utrustade med en begagnad ram tillverkades. Vid den här tiden började Pirjo kontorsarbete i företaget eftersom det yngsta barnet började skolan. I början av 2000-talet fick renoveringar och hyvlar med begagnad ram lämna plats för FG-väghyveln som var helt igenom nytillverkad.

Internationalisering och expansion

Flaggskeppet Veekmas FG 2327 S lanserades på marknaden 2000 och har därefter varit den mest sålda väghyveln i Finland. Den här tiden började Sanna, efter studier i handelshögskolan, och Jarno, efter studier i yskesskolan, arbeta heltid på företaget. Samtidigt började exporten öka kraftigt. Veekmas FG 2327 S erövrade speciellt den svenska marknaden och den lilla Veekmas FG 5 C såldes till gruvor i olika världsdelar.

Familjen köper affärsverksamhet av ett statligt bolag

Under 2000-talet hade Veekmas Oy en stark tillväxt. Företaget dubblade sin storlek i oktober 2007 genom att köpa väghyvelverksamheten av sin konkurrent Patria Vammas Oy. Samtidigt startades ett dotterbolag i Sverige, Veekmas Svenska AB, som köpte Patria Vammas AB’s väghyvelverksamhet i Uddevalla. Därmed blev Veekmas Oy Nordens enda väghyveltillverkare. Företaget äger nu rättigheter för väghyvelvarumärkena Lokomo, Lännen, Nordverk, Mattsson, Vammas och Veekmas.

Enmansföretaget har växt till en internationell företagsgrupp

Under 2008 slog Veekmas Oy försäljningsrekord när 26 väghyvlar såldes till olika delar av världen och nettoförsäljningen uppgick till 10 miljoner euro vilket var en ökning med nästan 100 % jämfört med året innan. Den lågkonjunktur som började under andra halvan av 2008 påverkade företagets affärsverksamhet men under den tiden utvecklade företaget sina produkter ytterligare och byggde dessutom nya fabrikslokaler. Idag har företaget utökat sin exportförsäljning och levererar produkter till fem kontinenter.

Den lille pojkens intresse för maskiner började för länge sedan och har ännu inte upphört. Intresset har i praktiken utvecklats till en önskan om att tillverka världens bästa väghyvlar.