Produktutveckling – steget före

Veekmas Oys affärsverksamhet har alltid varit starkt baserad på produktutveckling. Lång erfarenhet förenat med egen bakgrund som väghyvelentreprenör garanterar funktionella och innovativa lösningar som ofta överträffar förväntningarna hos de mest erfarna väghyvelanvändarna.

Veekmas Oy har alltid varit steget före konkurrenterna. Tippbar hytt, bakmonterad växellåda såväl som CAN-bus baserat elektroniskt kontrollsystem på FG-väghyvlarna är några exempel på Veekmas innovativa tekniska lösningar. Många tekniska detaljer som underlättar och förbättrar användarvänligheten kan hittas på våra väghyvlar. Resultaten av Veekmas Oy’s produktutveckling har ofta varit världsunika.