Förnyade Veekmas RG väghyvlar

Veekmas RG 281 och RG 286 väghyvlar har genomgått en betydande förnyelseprocess. Nu är växellådan placerad bak på maskinen även på RG-väghyvlar. Detta ger flera väsentliga fördelar, såsom enklare underhåll och bättre sikt vid backning. Motorhuven är nydesignad och anpassad till denna förändring. Maskinens högre vikt förbättrar körkapaciteten. RG-väghyvlar har nu också ett avancerat IQAN funktions- och övervakningssystem.

Det elektroniska funktions- och övervakningssystemet ger möjlighet att variera funktionsegenskaper och automatik för hyvelbladet, samt att programmera separata inställningar till olika arbetsförhållanden. Vid behov kan värdena justeras hos kund direkt från fabrik. Systemet underlättar också lokalisering av eventuella fel.

Tillbaka till föregående sida