Arbetsdemonstration av grusvägsunderhåll till minister Anne Berner

Transport- och kommunikationsminister Anne Berner besökte Veekmas Oy för andra gången. Den här gången introducerade vi Berner och parlamentsledamot Hannu Hoskonen om hur man restaurerar gamla grusvägar på ett korrekt och kostnadseffektivt sätt. På ett demonstrativt vis förstärktes centrumdelen först och sedan lyftes gruset som hade runnit ner i vägrensluttningen. Slutligen formades väg ytan plan och sluttande i båda riktningar. Ministern var nu ännu mer övertygad om väghyvelns betydelse när det gäller underhåll av grusvägar.

På bilden ser man VD Esa Halttunen (vänster), ministern Anne Berner och parlamentsledamot Hannu Hoskonen som följer arbetsdemonstrationen.

Tillbaka till föregående sida