Möjlighet för optimal bränsleförbrukning på Veekmas FG 2428 väghyvlar

Genom att steglöst justera motorns max varv kan förare förbättra bränsleekonomin vid olika arbeten. Justeringen sker på ett enkelt sätt med hjälp av en potentiometer och har direkt effekt på bränsleförbrukningen. Funktionen är nu standard på alla nya Veekmas FG 2428.

Tillbaka till föregående sida