Veekmas Oy hyödyntää aurinkoenergiaa

Syksyllä Veekmas Oy:n toimitilojen katoille asennettiin aurinkovoimala, joka koostuu 254 aurinkopaneelista. Kevättalvella säiden lämmettyä voimala kytkettiin päälle ja se alkoi tuottaa auringosta energiaa yrityksen tarpeisiin. Investointi lisää energian tuotannon omavaraisuutta ja tuo energiansäästöä. Tuotettu aurinkoenergia on paikallista ja vähähiilistä.

Yrityksen kulutusprofiili ja auringon sähköntuotantoprofiili kohtaavat toiminnassa hyvin. Olemme arvioineet, että sähköenergiasta voidaan korvata uusiutuvalla energialla noin neljännes. Vastaavasti samassa suhteessa yritys myös vähentää omaa hiilijalanjälkeään ja CO2-päästöjä. Haluamme omalta osaltamme kannustaa myös muita toimijoita selvittämään oman yrityksen uusiutuvan energian hyödyntämismahdollisuudet.