Edustukset

Veekmas Oy edustaa seuraavia yrityksiä ja tuotteita:

ciaponi.png

Veekmas Oy edustaa Ciaponi-keskuspainevoitelujärjestelmiä Pohjoismaissa.

Ciaponi valmistaa keskuspainevoitelujärjestelmiä, jotka suunnitellaan ja kehitetään erityissovellutuksia varten siten, että ne soveltuvat moniin erilaisin asiakastarpeisiin.

Ciaponi on edistyksellinen italialainen yritys, joka on kehittynyt vuosien myötä järjestelmäsuunnittelun, tuotannon ja laadunhallintateknologian osaajaksi.

Ciaponi on laajentanut asteittain markkinoitaan kansallisten rajojen ulkopuolelle vakiinnuttaen asemansa monissa eurooppalaisissa maissa.

moba.png
Veekmas Oy edustaa tiehöylien MOBA- teränkallistusautomatiikkajärjestelmiä Pohjoismaissa.

MOBA kehittää ja valmistaa räätälöityjä komponentteja sekä käyttäjäystävällisiä järjestelmäratkaisuja. Yli 25 vuoden ajan MOBA on kehitellyt korkealaatuisia kallistusantureita äärisovelluksiin.

Tiehöylän teränkallistusautomatiikan käyttö korkeissa nopeuksissa on vain yksi sovellutus, jossa MOBA on kerännyt tietotaitoa ja niittänyt mainetta.

On ilmeistä, että on tehokasta räätälöidä kallistusanturit sovellutuksiin, joissa niitä käytetään. Nopeusvaikutus, tarkkuusvaatimukset ja suoraviivaisuus vaihtelevat merkittävästi riippuen sovellutuksesta, jossa antureita käytetään.